CHUẨN BỊ ĐÁNH GIÁ GIAI ĐOẠN 1 CỦA CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA  “  Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”.

Ngày 21/5/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 712/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” – chương trình Năng suất chất lượng (NSCL). Sau gần 10 năm triển khai Chương trình, năng suất các yếu tố tổng hợp của Việt Nam đã có những cải thiện đáng kể, tỷ trọng đóng góp của TFP vào GDP ngày càng tăng. Mục tiêu của Chương trình là: “ Góp phần nâng tỷ trọng đóng góp của năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) trong tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) lên 35% vào năm 2020.”. Và các kết quả mà chương trình đã đạt được:

  • Năm 2018, đóng góp của TFP vào tăng trưởng GDP đạt 43,5%, bình quân 3 năm 2016-2018 đạt 43,29%
  • Năm 2019 GDP ước tăng 6,81%, ước đóng góp của tăng TFP vào tăng GDP khoảng 42,7%.
  • Giai đoạn 2016-2019, đóng góp của tăng TFP vào GDP vào khoảng 40,4%.
  • Dự kiến giai đoạn 2016-2020 đóng góp của TFP vào GDP đạt khoảng 40,5%

(Theo bài viết của tác giả Xuân Trường trong bài “Tác động của của chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” – tapchitaichinh.vn ngày 21/3/2020)

Nhằm tăng cường tuyên truyền sâu rộng đến cộng đồng doanh nghiệp và phổ biến những doanh nghiệp điển hình đã thành công trong việc áp dụng hệ thống quản lý, công cụ cải tiến NSCL, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam xây dựng và phát sóng chuyên mục “Năng suất & Chất lượng” trên kênh VTV2.

Năm 2020 là năm tổng kết Chương trình NSCL giai đoạn 1. Tổng cục TCĐLCL đã yêu cầu các Sở Khoa học, các Chi cục địa phương đẩy mạnh hơn nữa  công tác tuyên truyển, phổ biến chương trình NSCL  đến các doanh nghiệp.

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Tp.HCM (SMEQ) là đơn vị trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM, là một trong những đơn vị  được chỉ định triển khai thực hiện nhiệm vụ Chương trình NSCL (thuộc khu vực Thành phố HCM).

Hiện nay, Trung tâm vẫn đang tiến hành các chương trình đào tạo, tư vấn để hỗ trợ cho các doanh nghiệp trên địa bàn Tp.HCM (tùy vào từng nội dung cụ thể sẽ có những gói hỗ trợ chi phí khác nhau).

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình, Quý doanh nghiệp có thể liên hệ trực tiếp theo thông tin sau:

Trung tâm Kỹ thuật tiêu Chuẩn đo Lường chất Lượng Tp.HCM

Phòng Dịch vụ Kỹ thuật  -  263 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3

Điện thoại: 028.3930.8225      - Fax: 028.3930.2790