Năng lực kỹ thuật

Kiểm định, hiệu chuẩn các phương tiện đo về điện, điện từ trường.

 

Khả năng của phòng thí nghiệm

TT

Tên phương tiện đo

Phạm vi đo

Cấp/độ

chính xác

Tên dịch vụ

1

Công tơ điện xoay chiều kiểu cảm ứng 1 pha, 3 pha

U đến 480 V

I đến 100 A

đến 0,5

Kiểm định

2

Công tơ điện xoay chiều kiểu điện tử 1 pha, 3 pha

U đến 480 V

I đến 100 A

đến 0,2

Kiểm định

3

Phương tiện đo điện tim

(0,05 ÷ 200) Hz

(0,1 ÷ 9) mV

5 %

Kiểm định

4

Phương tiện đo điện não

(0,05 ÷ 200) Hz

0,1mV ÷ 2,4 mV

5 %

Kiểm định

5 Vôn mét, Ampe mét, đồng hồ đo điện vạn năng, ampe kềm, máy đo công suất, kềm đo công suất,...     Hiệu chuẩn
6 Phương tiện đo điện trở tiếp đất

10-2 Ω đến 104Ω

đến 1 Kiểm định
7 Phương tiện đo điện trở cách điện

10³ Ω đến 1014Ω

đến 1 Kiểm định

 

Thiết bị chính

  • Hệ thống kiểm định công tơ điện xoay chiều 1 pha và 3 pha.
  • Thiết bị kiểm định phương tiện đo điện tim.
  • Thiết bị kiểm định phương tiện đo điện não.
  • Thiết bị hiệu chuẩn đa năng
  • Bộ điện trở chuẩn