Năng lực kỹ thuật

Kiểm định, hiệu chuẩn các loại phương tiện đo và chuẩn đo độ dài như: taximet, thước vặn, thước cặp, thước đo chiều dày…

TT

Tên phương tiện đo

Phạm vi đo

Cấp/độchính xác

Tên dịch vụ

1

 Taximet

Quãng đường

Thời gian chờ

± 2%

± 0,2 %

Kiểm định

2  Thước cặp (Caliper), Pan me (Micrometer), thước vạch,... ≤ 1000 mm đến 0,01 mm Hiệu chuẩn