BAN GIÁM ĐỐC

XIN TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

TRONG MÙA DỊCH COVID-19 HIỆN NAY, TRUNG TÂM XIN THÔNG BÁO ĐẾN QUÝ KHÁCH HÀNG : TRUNG TÂM VẪN LÀM VIỆC BÌNH THƯỜNG VÀO TẤT CẢ CÁC NGÀY TRONG TUẦN ( NGOẠI TRỪ THỨ BẢY, CHỦ NHẬT VÀ CÁC NGÀY LỄ ) THEO QUI ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC.