Sáng ngày 12/2/2020 vừa qua, tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thành phố Hồ Chí Minh (SMEQ), Công ty TNHH Đảm bảo Chất lượng Việt Nam (AoV) đã đến và có buổi giao lưu gặp gỡ làm việc đầu năm với Trung tâm SMEQ.

Chuyến “ghé thăm” này là bước tiếp nối chương trình “Liên kết các phòng thí nghiệm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” thuộc chuỗi sự kiện WHISE năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ. Công ty AoV và Trung tâm SMEQ là hai trong 23 phòng thí nghiệm tham gia vào “liên minh” chia sẻ nguồn lực hỗ trợ startup (23 phòng thí nghiệm “liên minh” chia sẻ nguồn lực, hỗ trợ startup - http://www.smeq.com.vn/23-phong-thi-nghiem-lien-ket-ho-tro-startup142).

Ông Nguyễn Minh Hiếu – Phó Giám Đốc Trung tâm SMEQ bày tỏ sự vui mừng khi được tiếp đoàn làm việc của Công ty AoV đại diện là Bà Mai Thị Thanh Hồng – Phó Giám Đốc Công ty làm trưởng đoàn.

Trong suốt thời gian làm việc, hai bên đã trao đổi thảo luận về các nguồn lực cũng như các lĩnh vực mà hai bên đã và đang hoạt động một cách cởi mở và chân thành. Qua đó hai bên cũng thống nhất sẽ hỗ trợ và hợp tác trên một số lĩnh vực như: đào tạo, kiểm định/ hiệu chuẩn, cung cấp chất chuẩn,… Lãnh đạo cả hai bên đều mong muốn trong thời gian tới việc hợp tác giữa hai bên sẽ được mở rộng thêm trên nhiều lĩnh vực.

Lãnh đạo cả hai bên đều có cùng quan điểm cho rằng: Việc hợp tác giúp tiết kiệm rất nhiều nguồn lực cho cả hai đơn vị để có thể tập trung vào công tác đầu tư, nghiên cứu phát triển và nâng cao hiệu quả sử dụng các cơ sở vật chất, hạ tầng hiện hữu. Đồng thời, giúp chia sẻ kinh nghiệm, năng lực thực hiện thử nghiệm giữa các phòng thí nghiệm, kết nối đơn vị sản xuất và tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ.       

Bên cạnh đó, Công ty AoV cũng có buổi tham quan về trang thiết bị, cơ sở vật chất và các quy trình làm việc của Trung tâm SMEQ, qua đó giúp Công ty AoV hiểu rõ hơn về lĩnh vực hoạt động cũng như chất lượng các dịch vụ do Trung tâm thực hiện (độ tin cậy của phép thử, quy trình chuẩn mực, kỹ thuật viên nhiều kinh nghiệm,…)

Kết thúc buổi làm việc, Bà Mai Thị Thanh Hồng cũng có lời mời Trung tâm SMEQ đến thăm và làm việc tại Công ty AoV để gia tăng sự hiểu biết và tinh thần hợp tác hữu nghị giữa hai bên.