1. Kiểm định/ kiểm tra thiết bị X-Quang trong y tế

Ngày 23 tháng 01 năm 2018, Cục An toàn bức xạ và Hạt nhân cấp giấy đăng ký hoạt động số 05/2018/ĐK/ATBXHN cho Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Tp. Hồ Chí Minh thực hiện: Dịch vụ kiểm định X-quang chuẩn đoán y tế theo QCVN 11:2015/BKHCN; và ngày 24 tháng 09 năm 2018, Cục An toàn bức xạ và Hạt nhân cấp giấy đăng ký hoạt động số 46/2018/ĐK/ATBXHN cho Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Tp. Hồ Chí Minh thực hiện: Dịch vụ kiểm định X-quang chuẩn đoán y tế (thiêt bị chụp cắt lớp vi tính) theo QCVN 12:2016/BKHCN; dịch vụ kiểm định X-quang di động QCVN 15:2018/BKHCN; dịch vụ kiểm định tăng sáng truyền hình theo QCVN 16:2018/BKHCN; dịch vụ kiểm định X-Quang răng theo QCVN 17:2018/BKHCN.

2. Cung cấp dịch vụ kiểm xạ bức xạ tia X và tia gamma trong y tế và công nghiệp theo Thông tư 19/2012/TT-BKHCN

3. Thực hiện các dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử khác:

  • Tư vân, lập hồ sơ xin cấp phép công việc bức xạ và lập kế hoạch ứng phó sự cố;
  • Tư vấn lập hồ sơ xin gia hạn cấp phép công việc an toàn bức xạ;
  • Tư vấn và lập kế hoạch ứng phó sự cố;
  • Tư vấn và lập hồ sơ cấp chứng chỉ nhân viên phụ trách an toàn bức xạ;
  • Thuê và đọc liều kế

Tài liệu tham khảo:

05.2018. BỨC XẠ TIA X VÀ TIA GAMMA.pdf  

36.2019 X-QUANG RĂNG.pdf 

46.2018.GĐK( HĐ X-QUANG ).pdf