Năng lực kỹ thuật

Kiểm định, hiệu chuẩn các loại phương tiện đo và chuẩn đo độ dài như: taximet, thước vặn, thước cặp, thước đo chiều dày…

STT

Tên phương tiện đo, chuẩn đo lường

Phạm vi đo

Cấp/độ

chính xác

Tên hoạt động

1

Taximet

Quãng đường

± 2%

Kiểm định

Thời gian

± 0,2 %

2

Thước cặp

Đến 600 mm

Đến 0,01 mm

Hiệu chuẩn

3

Thước vặn đo ngoài

Đến 600 mm

Đến 0,01 mm

Hiệu chuẩn

4

Thước vạch

Đến 1 000 mm

Đến 0,01 mm

Hiệu chuẩn

5

Máy tạo tốc độ vòng quay (máy ly tâm,...)

(3 ÷ 99 999) r/min

Đến 0,1 %

Hiệu chuẩn