Thông báo của hoa kỳ về tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng cho sản phẩm tiêu dùng

15/03/2022 - 11:17

Yêu cầu cung cấp thông tin – Bộ Năng lượng Hoa Kỳ (“DOE”) đang bắt đầu hoạt động xây dựng quy tắc để xem xét quy trình thử nghiệm tiềm năng và tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng cho máy làm sạch không khí tiêu dùng. Thông qua yêu cầu cung cấp thông tin (“RFI”) này, DOE tìm kiếm dữ liệu và thông tin liên quan đến việc phát triển, đánh giá quy trình thử nghiệm mới được thiết kế hợp lý để tạo ra kết quả thử nghiệm phản ánh việc sử dụng năng lượng trong một chu kỳ sử dụng trung bình đại diện cho sản phẩm mà không bị quá mức để thực hiện.

Ngoài ra, RFI thu thập thông tin liên quan đến việc phát triển và đánh giá các tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng mới tiềm năng cho máy làm sạch không khí tiêu dùng và liệu các tiêu chuẩn đó có dẫn đến tiết kiệm năng lượng đáng kể hay không, có khả thi về mặt công nghệ và hợp lý về mặt kinh tế hay không.

DOE cũng hoan nghênh các bình luận bằng văn bản từ công chúng về bất kỳ chủ đề nào trong phạm vi tài liệu này (bao gồm cả những chủ đề không được nêu cụ thể), cũng như việc gửi dữ liệu và thông tin liên quan khác. Mục đích của thông báo: Phòng chống hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ môi trường.

Đồng thời, theo tin cảnh báo số G/TBT/N/KOR/1049, Hàn Quốc thông báo Đề xuất sửa đổi “Tiêu chuẩn ghi nhãn cho thực phẩm”. “Tiêu chuẩn Ghi nhãn cho Thực phẩm” đang được Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm (MFDS) sửa đổi như sau: Với việc sửa đổi “Quy tắc thực thi của Luật về ghi nhãn và quảng cáo thực phẩm”, các thành phần dinh dưỡng và lượng calo tương ứng với hàm lượng được bổ sung mới vào yêu cầu ghi nhãn của sản phẩm thực phẩm có hiển thị dinh dưỡng mở rộng; Phù hợp với Luật Thực phẩm Hàn Quốc sửa đổi, một danh mục thực phẩm mới (bữa ăn theo gói có thịt) được thêm vào.

Đây là bản sửa đổi tiếp theo thực hiện đối với quy định cấp dưới của Quy tắc thực thi Luật về ghi nhãn và quảng cáo thực phẩm nhằm hài hòa với việc sửa đổi luật cao hơn và các quy định có liên quan khác. Mục đích của thông báo: Cung cấp thông tin tốt hơn cho người tiêu dùng vì mục đích nâng cao sức khỏe cộng đồng; Thông tin người tiêu dùng, đảm bảo yêu cầu ghi nhãn; Bảo vệ cuộc sống, động vật, thực vật; Sự hài hòa.

TOPに戻る

Khách hàng