Việt Nam có chuyên gia năng suất quốc tế dịch vụ công

11/03/2022 - 08:33

Phó Tổng cục trưởng Phụ trách, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Giám đốc APO tại Việt Nam, Tiến sỹ Hà Minh Hiệp, đã vinh dự trở thành Chuyên gia năng suất trong lĩnh vực dịch vụ công được APO công nhận.

Chính phủ hoặc khu vực công tạo ra chính sách, cơ sở hạ tầng và môi trường cung cấp dịch vụ để khu vực tư nhân, xã hội dân sự, tổ chức phi chính phủ, công dân và các tổ chức quốc tế có thể trở thành động cơ tăng trưởng trong phát triển kinh tế xã hội của một quốc gia. Vai trò của khu vực công là vô cùng quan trọng ở tất cả các nền kinh tế thành viên thuộc Tổ chức Năng suất Châu Á (APO) vì những đóng góp trực tiếp và gián tiếp của khu vực này đối với GDP và trong việc phát triển kinh tế và tạo việc làm. Tương tự, khu vực công cũng đóng góp vai trò rất quan trọng trong việc cung cấp an sinh xã hội và mạng lưới an toàn ở nhiều nền kinh tế thành viên APO. Rất nhiều các NPO đã được chính phủ của họ ủy quyền thực hiện các sáng kiến ​​khác nhau nhằm nâng cao năng suất của khu vực công.

Nâng cao năng suất trong khu vực công có nghĩa là tạo ra các hoạt động hiệu quả và năng suất từ nguồn lực hạn chế của chính phủ. Nói chung, đó là việc đảm bảo giá trị đồng tiền của người nộp thuế vì các nguồn lực công phần lớn đến từ thuế. Trong những năm qua, năng suất khu vực công đã được cải thiện thông qua việc tăng cường động lực và kỹ năng của người lao động, tăng cường hệ thống quản lý và đánh giá người lao động cùng với các chương trình khuyến khích, cải tổ lại công việc và quy trình làm việc, tái cấu trúc bộ máy hành chính, cải cách ngân sách, cải thiện chất lượng dịch vụ, và ứng dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo......

tham khảo tại đây.....

TOPに戻る

Khách hàng