KỶ NIỆM NGÀY ĐO LƯỜNG VIỆT NAM 20/01

Cách đây 70 năm, ngày 20/1/1950 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh 8/SL quy định thống nhất đo lường nước ta theo hệ Mét - Hệ đo lường khoa học và tiên tiến nhất trên thế giới lúc bấy giờ. Sắc lệnh 8/SL là một trong những văn bản pháp luật quản lý khoa học kỹ thuật đầu tiên của chính quyền Cách mạng nước ta được Bác Hồ trực tiếp xem xét và ký ban hành. Sự ra đời của Sắc lệnh thể hiện sự quan tâm và nhìn nhận sáng suốt của Bác Hồ đối với một lĩnh vực khoa học kỹ thuật chuyên ngành về đo lường nhưng lại liên quan đến tất cả mọi ngành khoa học kỹ thuật khác và đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất và đời sống.

Sắc lệnh 8/SL là điểm xuất phát của sự ra đời và trưởng thành của ngành đo lường Việt Nam, là điều kiện đầu tiên để đưa công tác đo lường nước ta hoà nhập vào dòng chảy của văn minh và tiến bộ khoa học kỹ thuật trên thế giới.

Ngày 06/7/1990, Hội đồng Nhà nước đã thông qua Pháp lệnh Đo lường. Đây là lần đầu tiên công tác đo lường được quy định trong một văn bản có tính pháp lý cao là Pháp lệnh. Pháp lệnh khẳng định mục tiêu nhiệm vụ hoạt động đo lường nước ta trong giai đoạn mới là: "góp phần đảm bảo công bằng xã hội; bảo vệ quyền lợi, lợi ích của mọi tổ chức, cá nhân; nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa; sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, vật tư, năng lượng; đảm bảo an toàn lao động, bảo vệ sức khoẻ và môi trường; thúc đẩy tiến bộ khoa học - kỹ thuật; tạo điều kiện thuận lợi trong giao lưu quốc tế".

Quốc hội ban hành Luật Đo lường số 13/2011/L-CTN ngày 25 tháng 11 năm 2011 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2012 là hành lang pháp lý quan trọng cho hoạt động Đo lường. Từ Sắc lệnh 08/SL đến Luật Đo lường, công tác đo lường ngày càng gắn chặt với quá trình phát triển kinh tế - xã hội, thiết thực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội cũng như hội nhập quốc tế về đo lường.

Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Trần Văn Vinh phát biểu khai mạc Hội thảo

Trong buổi hội thảo nhân ngày Đo lường thế giới 20/05, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) đề nghị Sở KH&CN các tỉnh, thành phố chỉ đạo Chi cục TCĐLCL căn cứ vào tình hình cụ thể tại địa phương tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền, phổ biến rộng rãi cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân nhân trên địa bàn địa phương về ý nghĩa ngày Đo lường Việt Nam; Tình hình hoạt động đo lường của cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân trên địa bàn; Kết quả đã đạt được trong năm 2019 và phương hướng hoạt động đo lường trong thời gian tới; Tình hình thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về đo lường của sở KH&CN, chi cục TCĐLCL địa phương; Tình hình triển khai quyết định 996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến 2025, định hướng 2030” và Thông tư 07/2019/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ KH&CN.

Kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ký sắc lệnh 08/SL về đo lường (20/1/1950) và đề cao ý nghĩa của Ngày Đo lường Việt Nam (20/1) Tổng cục TCĐLCL phối hợp với Hội đo lường Việt Nam tổ chức Hội thảo kỷ niệm ngày Đo lường Việt Nam với Chủ đề: Hoạt động Đo lường trong phát triển hạ tầng đo lường Quốc gia. Dự kiến Lễ kỷ niệm sẽ diễn ra vào ngày 9/1/2020.                       

Nguồn: Tổng cục TCĐLCL