Giới thiệu chung

13/11/2020 - 17:17

 

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định tại nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/09/2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập. Trung tâm cung cấp các dịch vụ kỹ thuật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc theo yêu cầu quản lý nhà nước và nhu cầu của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận

Hệ thống phòng thí nghiệm của Trung tâm được Văn phòng Công nhận chất lượng (BoA) đánh giá công nhận phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17025:2017, số VILAS 079 cho Phòng Đo lường và số VILAS 081 cho Phòng Thử nghiệm

Cơ cấu tổ chức gồm Ban Giám đốc và các phòng: Phòng Tổng hợp, phòng Đo lường, phòng Thử nghiệm và phòng Dịch vụ kỹ thuật

Địa chỉ: 263 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 03, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028-39302733 - Fax: 028-39302790

Website: www.smeq.com.vn

Email: tt_tdc.skhcn@tphcm.gov.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

TOPに戻る

Liên Kết