Giới thiệu chung

13/11/2020 - 17:17Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng Thành Phố Hồ Chí Minh ( gọi tắt là SMEQ ) được thành lập theo Quyết định số 5522/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân TP. HCM ngày 06/12/2010, là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng - Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM.

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định tại nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/09/2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập. Có chức năng thực hiện các dịch vụ kỹ thuật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc phạm vi quản lý và thực hiện kiểm định, thử nghiệm về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước.

Cơ cấu tổ chức của trung tâm hiện gồm Ban giám đốc và 05 phòng chuyên môn: Phòng Tổng hợp, phòng Kế hoạch, phòng Đo lường, phòng Thử nghiệm và phòng Dịch vụ kỹ thuật.

Địa chỉ: 263 Điện Biên Phủ, Phường 07, Quận 03, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08-39302733 - Fax: 08-39302790

Website: www.smeq.com.vn

Email: tt_tdc.skhcn@tphcm.gov.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

TOPに戻る

Liên Kết