Lĩnh vực hoạt động

13/11/2020 - 17:16

Hoạt động trong các lĩnh vực:

  • Thử nghiệm
  • Đo lường
  • Chứng nhận sản phẩm
  • Đào tạo, cung cấp giải pháp về năng suất chất lượng
  • Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp
  • Dịch vụ khoa học và công nghệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

TOPに戻る

Liên Kết