Đo lường điện từ trường

05/04/2021 - 15:29

STT

Tên phương tiện đo, chuẩn đo lường

Cấp/độ

chính xác

Tên hoạt động

 

1

Phương tiện đo điện tim

±5%

Kiểm định

 
 

2

Phương tiện đo điện não

±5 %

Kiểm định

 
 

CÙNG CHUYÊN MỤC

TOPに戻る

Liên Kết