Tăng cường đổi mới hoạt động đo lường, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của để án 996

30/03/2021 - 16:06

Ngày 10 tháng 8 năm 2018 Thủ tướng chính Phủ đã phê duyệt Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm” (Đề án 996)

Tại buổi hội thảo triễn khai Đề án 996 ngày 26 tháng 3 năm 2021 ông Cao Xuân Quân - Viện trưởng Viện Đo lường Việt Nam nhấn mạnh cần phải chuẩn hóa việc đo lường để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã giao của Đề án 996. Các bộ ngành, địa phương và doanh nghiệp cần phối hợp, hỗ trợ, tập trung các nguồn lực để thống nhất, định hướng thực hiện kế hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật đo lường qua từng giai đoạn.

Tại buổi hội thảo còn có sự tham gia của ông Trần Quý Giàu – Phó Vụ trưởng Vụ Đo lường (Tổng cục TCĐLCL) cùng cán bộ 6 tỉnh Đông Nam Bộ và các cơ quan ban nghành.

Trong buổi hội thảo ông Trần Qúy Giàu cho biết thời gian qua, đơn vị đã thực hiện triển khai vai trò, cũng như tầm quan trọng của hoạt động đo lường trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội, hội nhập quốc tế.

Theo đó, tại Đề án 996 Thủ tướng Chính phủ cũng đã nêu ra 5 mục tiêu phải đạt được từ nay đến năm 2030:

+ Phát triển hạ tầng đo lường quốc gia đáp ứng công nhận ít nhất 300 phép đo hiệu chuẩn được quốc tế thừa nhận trong khuôn khổ Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau toàn cầu về đo lường (CIPM-MRA);

+ Phát triển được ít nhất 250 chất chuẩn, chuẩn đo lường, phương tiện đo các loại đáp ứng nhu cầu đảm bảo đo lường chính xác cho doanh nghiệp;

+ Bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ về đo lường ít nhất 20.000 cán bộ tham gia hoạt động đo lường;

+ Triển khai Chương trình đảm bảo đo lường thông qua hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường và hoạt động xây dựng phương pháp đo cho ít nhất 100.000 doanh nghiệp bao gồm doanh nghiệp có vốn nhà nước và doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân;

+ Triển khai áp dụng bộ tiêu chí quốc gia đánh giá các lĩnh vực đo lường ít nhất 2000 phòng thí nghiệm được công nhận trong cả nước cho các lĩnh vực đo lường để tăng cường hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý nhà nước về đo lường; thực hiện chuẩn hóa năng lực, hoạt động của các tổ chức kinh doanh dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường.

“Với những nội dung lớn cần triển khai thực hiện như trên, thời gian tới, việc tiếp tục phối hợp chặt chẽ giữa Viện Đo lường Việt Nam, Bộ Công Thương và Bộ Khoa học và Công nghệ cũng như các tỉnh, cơ quan ban ngành đóng vai trò rất quan trọng trong triển khai thực hiện Đề án 996 hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam. Đồng thời, gợi ý những cơ chế, phương thức phối hợp phù hợp nhằm tạo hiệu quả với yêu cầu trong đề án cũng như các điều kiện của biện pháp quản lý mới trong giai đoạn hiện nay”, ông Cao Xuân Quân nhấn mạnh.

Nhằm triễn khai thực hiện Đề án 996, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Tp.HCM (SMEQ) đã được Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Sở Khoa học và Công nghệ giao xây dựng dự thảo Kế hoạch “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm” trình Sở khoa Học và Công nghệ xem xét, đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành.

CÙNG CHUYÊN MỤC

TOPに戻る

Liên Kết