Chứng Nhận sản phẩm

17/11/2020 - 11:15

Ngày 10 tháng 07 năm 2018, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thành phố Hồ Chí Minh đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp giấy đăng ký hoạt động chứng nhận đối với ngành khoa học công nghệ số 1924/TĐC-HCHQ trong lĩnh vực chứng nhận sản phẩm, hàng hóa thiết bị điện điện tử phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

CÙNG CHUYÊN MỤC

TOPに戻る

Liên Kết