Đo lường áp suất

13/11/2020 - 17:11

Năng lực kỹ thuật

Thực hiện kiểm định và hiệu chuẩn các chuẩn đo lường và phương tiện đo áp suất.

Khả năng của phòng thí nghiệm

STT

Tên phương tiện đo, chuẩn đo lường

Phạm vi đo

Cấp/độ

chính xác

Tên hoạt động

1

Áp kế lò xo và áp kế hiện số

(0 ÷ 1 200) bar

Đến 0,1%

Hiệu chuẩn

2

Áp kế lò xo

(0 ÷ 1 200) bar

Đến 1%

Kiểm định

3

Áp kế chuẩn kiểu chỉ thị hiện số và tương tự

(0 ÷ 1 200) bar

≤ 1%

Hiệu chuẩn

4

Huyết áp kế lò xo và thủy ngân

Đến 300 mmHg

Đến ± 3 mmHg

Kiểm định

5

Huyết áp kế điện tử

Đến 300 mmHg

Đến ± 3 mmHg

Hiệu chuẩn

6

Thiết bị chuyển đổi áp suất

(0 ÷ 1 200) bar

Đến 0,1 %

Hiệu chuẩn

CÙNG CHUYÊN MỤC

TOPに戻る

Liên Kết