Đo lường khối lượng

17/11/2020 - 11:02

Năng lực kỹ thuật

Kiểm định, hiệu chuẩn các chuẩn đo lường và phương tiện đo về khối lượng

Khả năng của phòng thí nghiệm

STT

Tên phương tiện đo, chuẩn đo lường

Phạm vi đo

Cấp/độ

chính xác

Tên hoạt động

1

 Cân bàn

Đến 10 t

3

Kiểm định, hiệu chuẩn

2

 Cân đĩa

Đến 60 kg

3

Kiểm định, hiệu chuẩn

3

 Cân đồng hồ lò xo

Đến 200 kg

4

Kiểm định

4

 Cân treo dọc thép lá đề

Đến 200 kg

4

Kiểm định

5

 Cân phân tích

Đến 132 kg

1

Kiểm định, hiệu chuẩn

6

 Cân kỹ thuật

Đến 200 kg

2

Kiểm định, hiệu chuẩn

7

 Cân ô tô

Đến 150 t

3

Kiểm định, hiệu chuẩn

8

 Cân treo móc cẩu

Đến 50 t

3; 4

Kiểm định, hiệu chuẩn

9

 Cân so sánh

Đến 120 kg

1; 2

Hiệu chuẩn

10

 Quả cân chuẩn

Đến 20 kg

Đến F1

Hiệu chuẩn

11

 Quả cân

Đến 20 kg

Đến F1

Kiểm định, hiệu chuẩn

Thiết bị chính

  • Bộ quả cân chuẩn E2, F1,F2, M1
  • Các loại cân chuẩn, cân so sánh phạm vi đo từ 0,001 g đến 32 kg;đảm bảo hiệu chuẩn cho các quả cân chuẩn cấp chính xác F1, F2, M1

CÙNG CHUYÊN MỤC

TOPに戻る

Liên Kết