HIỆU CHUẨN; KIỂM ĐỊNH

13/11/2020 - 17:25

Với hệ thống Phòng Thí Nghiệm hiện đại theo tiêu chuẩn ISO/ IEC 17025 được công nhận bởi Văn phòng công nhận chất lượng Việt Nam (Bureau of Accreditation – BoA), mã số VILAS 036, cosmqhcm cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn, kiểm định các phương tiện đo, hệ thống đo.

Với các phương tiện truyền chuẩn có độ chính xác cao, liên kết với chuẩn quốc gia, quốc tế và điều kiện môi trường làm việc luôn được duy trì phù hợp với các chuẩn mực quốc tế dựa trên sự tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình kiểm soát chất lượng. 

Để thuận tiện hơn cho Khách hàng, cosmqhcm cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn tại hiện trường và nhận - trả thiết bị tận nơi sau khi hoàn tất kiểm định, hiệu chuẩn.

CÙNG CHUYÊN MỤC

TOPに戻る

Liên Kết