Thử nghiệm các thiết bị điện và điện tử theo QCVN 04:2009/BKHCN và Sửa đổi 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN:

Stt

Tên thiết bị điện và điện tử

                      Phương pháp thử

1

Dụng cụ điện đun nước nóng tức thời

QCVN 04:2009/BKHCN và Sửa đổi 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN

 

2

Dụng cụ điện đun nước và chứa nước nóng

3

Máy sấy tóc và các dụng cụ làm đầu khác

4

Ấm đun nước

5

Nồi cơm điện

6

Quạt điện

7

Bàn là điện

8

Lò vi sóng

9

Lò nướng điện, vỉ nướng điện (loại di động)

10

Dây điện bọc nhựa PVC có điện áp danh định đến và bằng 450/750 V

11

Dụng cụ điện đun nước nóng kiểu nhúng

12

Dụng cụ pha chè hoặc cà phê

13

Máy sấy khô tay

Thử nghiệm các sản phẩm điện và điện tử khác:

Stt

Tên sản phẩm

1

Balat dùng cho bóng đèn huỳnh quang

2

Ổ và phích cắm dùng trong gia đình và các mục đích tương tự

3

Khí cụ điện, aptomat bảo vệ quá dòng dùng trong gia đình và các hệ thống lắp đặt tương tự (aptomat dùng cho điện xoay chiều)

4

Thiết bị đóng cắt dùng trong gia đình

5

Bộ Đèn cao áp

6

Cầu chảy hạ áp

7

Máy biến áp dân dụng, Máy xay sinh tố, Bếp điện từ, ampli, ...

VILAS 081.pdf 

829.ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP (ĐIỆN VÀ ĐIỆN TỬ).pdf

1235. HĐTN ( ĐIỆN VÀ ĐIỆN TỬ).pdf

2308. ĐIỆN-ĐIỆN TỬ_1.pdf

2865. GĐK HĐ THỬ NGHIỆM (ĐIỆN-ĐIỆN TỬ).pdf