Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn TP. HCM nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, vừa qua Trung Tâm SMEQ đã tiến hành tổ chức khoá đào tạo "KPI – Công cụ quản trị hiệu quả” vào ngày 05-06/09/2020

Khoá đào tạo trên được tổ chức trong 3 ngày từ 05-06/09/2020, diễn ra tại Hội trường Trung Tâm SMEQ, 263 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TP.HCM với sự giảng dạy trực tiếp của thầy Trịnh Hữu Nhân- chuyên gia KPI.

Một số hình ảnh của khóa đào tạo đã diễn ra

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TP HCM
- 263 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TP.HCM

- ĐT: 028 3930 2733 | Email: tt_tdc.skhcn@tphcm.gov.vn