Kiểm định thiết bị X-Quang thường quy

11/09/2021 - 17:58

Thế nào là thiết bị chụp X-quang tổng hợp

Máy chụp X quang là một thiết bị sử dụng phổ biến trong chẩn đoán hình ảnh, phương pháp tạo ảnh là sử dụng tia X (tia roentgen) để xây dựng và tái tạo lại hình ảnh về cấu trúc bên trong cơ thể. Những hình ảnh này cung cấp thông tin có giá trị trong việc chẩn đoán và điều trị bệnh. Trong lĩnh vực y tế, máy X–quang giữ vai trò quan trọng, giúp cho y bác sĩ chẩn đoán bệnh một cách dễ dàng, chính xác và nhanh chóng về cấu tạo, máy X quang có sự khác nhau tương đối giữa các thế hệ X quang, cơ bản gồm các bộ phận :

        - Khối phát tia X.

        - Khối tạo cao thế.

        - Bàn chụp, giá chụp, cột đỡ bóng.

        - Khối điều khiển.

        - Khối thu nhận/hiển thị hình ảnh.

picture

Điều kiện để có thể sử dụng thiết bị chụp X-quang tổng hợp

        - Thiết bị chụp X-quang phải được lắp ráp và được kiểm tra chặt chẽ bởi các kỹ sư của hãng sản xuất (Siemens, Philips, GE, Hitachi, Toshiba, ….)

      - Thiết bị chụp X-quang phải được kiểm định bởi các tổ chức có chức năng như Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Tp.HCM (SMEQ) theo Quy chuẩn Quốc gia QCVN 11:2016/BKHCN

       - Thiết bị chụp X-quang phải được cấp phép tiến hành công việc bức xạ do Sở Khoa học và Công nghệ cấp phép tiến hành trước khi đưa vào sử dụng máy.

      - Thiết bị chụp X-quang phải được kiểm định và được cấp giấy chứng nhận kiểm định trước khi đưa vào sử dụng lần đầu, định kỳ một (02) năm một lần hoặc sau khi tiến hành sửa chữa thiết bị.

Các nội dung tiến hành kiểm định

    Quy trình kiểm định Thiết bị chụp X-quang

         - Kiểm tra ngoại quan

         - Kiểm tra điện áp đỉnh kVp (độ chính xác, độ lặp lại)

         - Kiểm tra độ chính xác thời gian phát tia X

         - Kiểm tra độ lặp lại liều lối ra, độ tuyến tính liều lối ra

         - Kiểm tra kích thước tiêu Điểm hiệu dụng của bóng X-quang

         - Kiểm tra độ chuẩn trực của chùm tia X

         - Kiểm tra độ trùng khít giữa trường sáng và trường xạ

         - Kiểm tra lọc chùm tia sơ cấp (Đánh giá HVL)

Sau khi kiểm định thiết bị, tổ chức thực hiện kiểm định sẽ lập biên bản làm việc. Khi thiết bị chụp X-quang được kiểm định đạt yêu cầu, tổ chức kiểm định cấp giấy chứng nhận kiểm định cho thiết bị X-quang trong thời hạn mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày thông qua biên bản kiểm định tại cơ sở.

Trường hợp thiết bị X-quang được kiểm định không đạt yêu cầu, tổ chức kiểm định không cấp giấy chứng nhận kiểm định và gửi bản sao biên bản kiểm định, thông báo bằng văn bản về Sở Khoa học và Công nghệ nơi cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng thiết bị chụp X-quang.

Thời hạn kiểm định là 02 năm.

 

TOPに戻る

Khách hàng