HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

TP.HCM phát triển 1.000 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

19/03/2021 - 15:43

Ủy Ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành Đề án Hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2025, với mục tiêu phát triển 1.000 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. tổng hợp vào GRDP đến năm 2025 đạt từ 45% - 50%.

TOPに戻る

Liên kết