HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

TP.HCM PHÁT TRIỂN 1.000 DỰ ÁN KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

19/03/2021 - 15:43

Mục tiêu nâng cao tỷ trọng đóng góp của yếu tố năng suất tổng hợp vào GRDP đến năm 2025 đạt từ 45% - 50%.

TOPに戻る

Liên kết