Trung tâm có nhu cầu tuyển dụng 01 nhân sự với vị trí Thử nghiệm viên và 01 lái xe

10/11/2023 - 15:57

Hiện nay Trung tâm có nhu cầu tuyển dụng 01 nhân sự với vị trí Thử nghiệm viên và 01 lái xe với điều kiện như sau :

picturepicturepicture

Tham khảo:

TOPに戻る

Khách hàng