AN TOÀN BỨC XẠ, HẠT NHÂN

17/03/2021 - 16:11

Trung Tâm Kỹ Thuật  Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng Thành Phố Hồ Chí Minh (SMEQ) cung cấp  các  dịch vụ kiểm định, kiểm xạ các thiết bị bức xạ trong y tế và công nghiệp theo giấy đăng ký hoạt động dịch vụ ứng dụng năng lượng nguyên tử số 30/2019/ĐK/ATBXHN ngày 29 tháng 9 năm 2019 của Cục An Toàn Bức Xạ và Hạt Nhân về Kiểm định thiết bị X-quang di động; X-quang răng (Chụp răng sử dụng phim đặt sau ổ huyệt, chụp răng toàn cảnh) và Giấy đăng ký hoạt động dịch vụ ứng dụng năng lương nguyên tử  số 08/2021/ĐK/ATBXHN ngày 29 tháng 1 năm 2021 của Cục An Toàn Bức Xạ và Hạt Nhân về Kiểm định thiết bị X-quang tổng hợp; Kiểm định thiết bị X-quang tăng sáng truyền hình; Kiểm định thiết bị chụp cắt lớp vi tính (CT scaner);Kiểm xạ (Tia X và tia gama) cho các cá nhân và tổ chức có yêu cầu

Các lĩnh vực hoạt động kiểm định

 • Kiểm định thiết bị X-quang tổng hợp
 • Kiểm định thiết bị X-quang tăng sáng truyền hình
 • Kiểm định thiết bị X-quang di động
 • Kiểm định thiết bị X-quang răng
 • Kiểm định thiết bị chụp cắt lớp vi tính
 • Kiểm tra thiết bị X-quang nhũ ảnh

Các lĩnh vực hoạt động kiểm xạ:

 • Kiểm xạ các phòng X-quang tổng hợp, nha, tăng sáng truyền hình,.....
 • Kiểm xạ khu vực làm việc các thiết bị X-quang di động (X-quang di động, X-quang nha di động, C-arm,....)
 • Kiểm xạ các thiết bị phát bức xạ khác (máy phân tích huỳnh quang tia X, máy soi chiếu hành lý,....)

Các hoạt động tư vấn, lập hồ sơ xin cấp phép tiến hành công việc bức xạ

 • Tư vấn, lập hồ sơ xin cấp phép tiến hành công việc bức xạ (các thiết bị trong chấn đoán y tế, các thiết bị phát bức xạ trong công nghiệp, nguồn phóng xạ, ....)
 • Tư vấn, lập hồ sơ xin gia hạn tiến hành công việc bức xạ (các thiết bị trong chấn đoán y tế, các thiết bị phát bức xạ trong công nghiệp, nguồn phóng xạ, ....)
 • Tư vấn, lập báo cáo An toàn bức xạ định kỳ hằng năm

Tư vấn, lập kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở

TOPに戻る

Khách hàng