ĐÀO TẠO & CUNG CẤP GIẢI PHÁP

17/03/2021 - 16:27

Với đội ngũ chuyên gia tư vấn nhiều năm kinh nghiệm, Trung tâm KT Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp các giải pháp Quản trị Năng Suất Chất Lượng như:

1. Cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng và các công cụ nâng cao năng suất như: ISO 9000, ISO 14000, SA 8000, GMP, HACCP, 5S, Lean Production…

2. Tư vấn, hướng dẫn công bố sản phẩm Hợp Chuẩn, Hợp Quy, Giải thưởng Chất Lượng Quốc Gia.

3. Huấn luyện, đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, các hệ thống quản lý và các công cụ nâng cao năng suất.

4. Cung ứng dịch vụ đánh giá, chẩn đoán về các hệ thống quản lý chất lượng, môi trưởng, GMP, HACCP…, công cụ nâng cao năng suất.

5. Cung ứng dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo yêu cầu của khách hàng.

Chi tiết xin liên hệ : Phòng Dịch vụ Kỹ thuật - Điện thoại : 02839302120

TOPに戻る

Khách hàng