Nâng cao năng lực kỹ thuật cho sản phẩm khẩu trang

18/05/2022 - 15:42

Ngày 12 tháng 5 năm 2022, Hội thảo trực tuyến với chủ đề “Khẩu trang thường: So sánh chi tiết các tiêu chuẩn để hỗ trợ sức khỏe cộng đồng” được tổ chức với sự hợp tác của Hiệp hội Vật liệu và Thử nghiệm Hoa Kỳ (ASTM International), Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (STAMEQ) và Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam (VSQI) là đơn vị phối hợp tổ chức hội thảo.

Buổi hội thảo có sự tham gia của bà Teresa J. Cendrowska – Phó Chủ tịch Bộ phận Hợp tác Toàn cầu, ASTM International; Bà Bin Zhai, Quản lý điều hành dự án, Bộ phận Tư vấn Sản xuất, Kinh doanh Nông nghiệp và Dịch vụ, Tổ chức chính Quốc tế, IFC; ông Jeffrey O. Stull – Chủ tịch Tổ chức bảo vệ nhân sự quốc tế (IPP – International Personnel Protection); ông Triệu Việt Phương – Phó Viện trưởng Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam và hơn 80 đại diện các bên liên quan đến từ Việt Nam và 7 quốc gia khác trong khu vực.... xem tiếp....

TOPに戻る

Khách hàng