Thông tin tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, thực hiện NQ 98/2023/QH15 của Quốc hội

18/09/2023 - 15:34

Nghị quyết 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP HCM có 4 nhóm với 44 nội dung cơ chế, chính sách trên 7 lĩnh vực xoay quanh 3 nguyên tắc.

picture

picture

picture

picture

picture

Trích từ nguồn báo người lao động

Tham khảo:

TOPに戻る

Khách hàng