Trung Tâm tổ chức khóa huấn luyện: “đảm bảo đo lường, chất lượng và hướng dẫn thực hiện ghi nhãn hàng hoá trong sản xuất dây và cáp điện”

13/10/2023 - 16:48

Căn cứ theo Kế hoạch số 825/KH-SKHCN ngày 16 tháng 3 năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Thành phố nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế năm 2023”. Ngày 12/10/2023, Trung tâm đã tổ chức khóa huấn luyện “Cơ sở đo lường học và quản lý thiết bị về đo lường” cho các doanh nghiệp sản xuất và nhập khẩu dây và cáp điện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Khoá huấn luyện còn có sự tham dự của ông Lương Công Huỳnh – Tổng Thư ký Hiệp hội Dây và Cáp Điện Thành phố Hồ Chí Minh, Ông Huỳnh phát biểu: Tôi mong muốn thông qua khoá tập huấn ngắn hạn này, các doanh nghiệp có thể cơ bản nắm bắt được một số nội dung  như Đảm bảo chất lượng sản phẩm (dây cáp điện) thông qua việc đảm bảo đo lường và nắm bắt được cách ghi nhãn hàng hoá trong sản xuất dây và cáp điện tại doanh nghiệp.

picture

Tại khoá tập huấn, ông Nguyễn Minh Hiếu – Giám đốc Trung tâm cũng đã chia sẽ một số vấn để về đảm bảo đo lường cũng như các chính sách, chương trình hỗ trợ đảm bảo đo lường cho doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo  Quyết định 520/QĐ-UBND, ngày 21/02/2022 của Uỷ ban nhân dân TP.HCM về "Kế hoạch tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Thành phố nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế, giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến  năm 2030" và Kế hoạch 852/KH-SKHCN ngày 16/03/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM về "Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Thành phố nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế năm 2023".

picture

Trong khoá tập huấn, ông Trần Văn Tuấn – Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý Tiêu chuẩn và Thông báo Hỏi đáp Về hàng Rào kỹ Thuật trong Thương mại (gọi tắt là TBT) của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cũng phổ biến các văn bản pháp luật quy định về nhãn hàng hóa

Ngoài ra, Ông Võ Thanh Âu- Phó Trưởng phòng Phòng Thử nghiệm cua Trung tâm cũng chia sẻ cách thực hiện đảm bào đo lường cũng như  ghi nhãn cho sản phầm đây điện theo QCVN 4:2008/BKHCN và Sửa đổi 1:2016

Thông qua khoá huấn luyện, học viên đã được cung cấp các nội dung:

  • Một số kiến thức cơ bản về đo lường học doanh nghiệp.
  • Quản lý đo lường (QLĐL) trong doanh nghiệp và các cơ sở, biện pháp của QLĐL trong doanh nghiệp.
  • Phổ biến văn bản pháp luật về ghi nhãn hàng hóa trong sản xuất dây và cáp điện.
  • Cách ghi nhãn hàng hóa cho sản phẩm dây và cáp điện.

 

Khoá học được sự đánh giá cao về nội dung truyền đạt.

Ngoài khóa huấn luyện “Cơ sở đo lường học và quản lý thiết bị về đo lường”, Trung tâm SMEQ còn đang chiêu sinh các khóa huấn luyện khác:

Stt Tên khóa huấn luyện Đối tượng tham dự
1 Hướng dẫn phương pháp đánh giá lượng của hàng đóng gói sẵn (phổ biến) Tất cả các Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
2 Hướng dẫn sử dụng, kiểm tra các dụng cụ đo độ dài.
3 Hướng dẫn sử dụng, kiểm tra phương tiện đo khối lượng.
4 Hướng dẫn sử dụng, kiểm tra dụng cụ đo lường nhiệt độ.
5 Xây dựng và triển khai chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp
Để biết thêm thông tin chi tiết về các khóa học, Quý đơn vị vui lòng liên hệ chị Thanh – 0977288910 hoặc email: dichvukythuat.skhcn@tphcm.gov.vn

TOPに戻る

Khách hàng