Chuyển đổi số ngành TCĐLCL: Người dân, doanh nghiệp có thể sử dụng dịch vụ số mọi lúc, mọi nơi

11/05/2023 - 08:08

Với những quy định hiện hành, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) hiện đang xây dựng Đề án Chuyển đổi số trong ngành TCĐLCL, đây là nhiệm vụ quan trọng và khó khăn, vì khi chuyển sang phương thức làm việc mới đòi hỏi phải thay đổi về văn bản quy phạm pháp luật, thay đổi về nhận thức, phương thức làm việc.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, chuyển đổi số các ngành, lĩnh vực là xu thế tất yếu tại Việt Nam, trong đó ngành TCĐLCL cũng không ngoại lệ. Có thể nói, trải qua hơn 60 năm hình thành và phát triển, ngành TCĐLCL đã có những đóng góp lớn lao cho sự phát triển kinh tế – xã hội đất nước. Khi bước vào công cuộc chuyển đổi số, ngành TCĐLCL đã nhanh chóng triển khai và xây dựng Đề án chuyển đổi số nhằm thúc đẩy hoạt động này.... ( xem tiếp...)...

TOPに戻る

Khách hàng