Chuyển đổi số ngành Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – nhiệm vụ quan trọng và đầy khó khăn

01/02/2023 - 09:08

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã xây dựng đề án chuyển đổi số trong ngành Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, đây là nhiệm vụ quan trọng và khó khăn, vì khi chuyển sang phương thức làm việc mới đòi hỏi phải thay đổi về văn bản quy phạm pháp luật, thay đổi về nhận thức, thay đổi về phương thức làm việc.

Vài năm trở lại đây, hoạt động chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ và rộng khắp. Chuyển đổi số là quá trình chuyển đổi từ quy trình, hệ thống quản lý từ thế giới thực sang thế giới số, bằng cách áp dụng các công nghệ mới như điện toán đám mây, dữ liệu lớn, Internet vạn vật,… Từ đó, thay đổi phương thức điều hành, lãnh đạo, quy trình làm việc, tổ chức sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng…Tốc độ chuyển đổi số tại các khu vực và quốc gia là khác nhau, tùy thuộc vào mức độ phát triển công nghệ và tốc độ chuyển đổi mô hình doanh nghiệp.....

picture

Đánh giá chứng nhận hợp quy dầu nhờn tại Hàn Quốc. Ảnh: QUATEST 2.

TOPに戻る

Khách hàng