Hướng dẫn tra cứu quy chuẩn kỹ thuật để thử nghiệm hàng hóa khi nhập khẩu

02/10/2023 - 09:31

Các doanh nghiệp khi nhập khẩu hàng hóa, đều lo lắng là sản phẩm của mình có thuộc diện phải kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa hay không? Và nếu có thì áp dụng tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật nào cho loại hàng hóa đó?

Để làm rõ vấn đề trên, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thành phố Hồ Chí Minh - gọi tắt là SMEQ sẽ hướng dẫn quý doanh nghiệp cách tra cứu các sản phẩm hàng hóa theo Quyết định số 2711/QĐ-BKHCN ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ công bố sản phẩm, hàng hóa nhóm 2.

Cụ thể Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 2711/QĐ-BKHCN chỉ rõ mã HS áp dụng, tên sản phẩm cụ thể, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) tương ứng và văn bản quy phạm pháp luật quản lý. Ví dụ SMEQ sẽ hướng dẫn quý doanh nghiệp tra cứu các sản phẩm điện và điện tử như sau:

Bước 1: doanh nghiệp cần phải biết mã HS code (theo Thông tư 31/2022/TT-BTC) trong tờ khai hải quan.

Bước 2: xác định nhóm sản phẩm và lĩnh vực thử nghiệm/chứng nhận. Ví dụ:

      Mục thứ 5: Thiết bị điện và điện tử (an toàn điện)

      Mục thứ 6: Thiết bị điện và điện tử (tương thích điện tử)

Bước 3: xác định tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng cho hàng hóa. Dựa vào mã HS và nhóm sản phẩm. Ví dụ:

Doanh nghiệp nhập khẩu mặt hàng quạt có mã HS là 8414.51.91:  sau khi tra kết quả thì sản phẩm thuộc mục 5.5.2 và thử nghiệm an toàn điện theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia 04:2009/ BKHCN và sửa đổi 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN và theo Thông tư 21/2009/TT-BKHCN.

picture

Doanh nghiệp nhập khẩu mặt hàng tủ làm đông có mã HS là 8418.10.31: sau khi tra kết quả thì sản phẩm thuộc mục 6.5 và thử nghiệm tương thích điện từ theo QCVN 9:2012/BKHCN và sửa đổi 1:2018 QCVN 9:2012/BKHCN và theo Thông tư 07/2018/TT-BKHCN.

picture

Khi đã xác định được quy chuẩn tiêu chuẩn áp dụng thì bước tiếp theo doanh nghiệp sẽ đăng kí kiểm tra tại cơ quan đơn vị có thẩm quyền theo chỉ định của Nhà nước để bổ sung thủ tục nhập khẩu hàng hóa.

Mời tham khảo quyết định 2711/QĐ-BKHCN

Nếu quý doanh nghiệp gặp trở ngại khó khăn chưa xác định được hàng hóa nhập khẩu của mình thuộc danh mục nào và áp dụng theo quy chuẩn tiêu chuẩn gì thì xin liên hệ Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thành phố Hồ Chí Minh - gọi tắt là SMEQ.

SMEQ sẽ hỗ trợ  quý doanh nghiệp giải quyết các vấn đề trên một cách nhanh nhất và đơn giản nhất có thể. Thông tin xin liên hệ:

Địa chỉ: 263 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Q3, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 34579479 

Email: trungtam@smeq.com.vn

Hoặc gặp anh Trọng, Trưởng Phòng Thử nghiệm - SĐT: 0933222914.

TOPに戻る

Khách hàng