Mời tham gia các lớp bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ về đo lường cho cán bộ tham gia hoạt động về đo lường

31/05/2023 - 14:53

THÔNG BÁO

Mời tham gia các lớp bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ về đo lường cho cán bộ tham gia hoạt động về đo lường

Kính gửi: Sở, Ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thành phố Thủ Đức

Ngày 21 tháng 02 năm 2022, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ra Quyết định số 520/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Thành phố nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thành phố Hồ Chí Minh (SMEQ), đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM, tổ chức các khóa bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ về đo lường cho cán bộ tham gia hoạt động đo lường với nội dung như sau:

1. Mục tiêu:

Bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ về đo lường cho cán bộ tham gia hoạt động đo lường.

Trang bị các kiến thức về đo lường học, quản lý và sử dụng các phương tiện đo, kiểm tra phép đo trong thương mại bán lẻ,...

2. Đối tượng:

Các cán bộ tham gia hoạt động đo lường (cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các Sở, Ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thành phố Thủ Đức có liên quan đến hoạt động đo lường; cán bộ thuộc ban quản lý các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại và viên chức, người lao động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố có hoạt động đo lường,...)

3. Các lớp huấn luyện:

TT Khóa huấn luyện Thời lượng (ngày) Ngày dự kiến (*) Kinh phí (đồng/học viên/lớp)
1 Kiến thức cơ bản về đo lường học, quản lý nhà nước về đo lường. 4

27-30/06/2023

18-21/07/2023

Miễn phí

(Không giới hạn số lượng )

2 Kiểm tra nhà nước về đo lường 4 11-14/07/2023

Miễn phí

( Không giới hạn số lượng )

3 Hướng dẫn phương pháp đánh giá lượng của hàng đóng gói sẵn (phổ biến) 1

23/06/2023

06/07/2023

28/07/2023

Miễn phí

( Không giới hạn số lượng )

4 Hướng dẫn kiểm tra phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ theo Thông tư 09/2017/TT-BKHCN (phổ biến) 1

25/07/2023

02/08/2023

Miễn phí

( Không giới hạn số lượng )

(*) Thời gian tổ chức các khóa huấn luyện nếu có thay đổi sẽ được SMEQ thông báo tối thiểu 03 ngày trước thời gian dự kiến.

Các học viên tham dự đầy đủ khóa học và đạt kết quả kiểm tra sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa huấn luyện tương ứng.

 Kính mời quý Sở, Ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thành phố Thủ Đức cử nhân sự tham gia. Đăng ký bằng cách điện thoại trực tiếp hoặc gửi email trước để ban tổ chức sắp xếp lớp học.        

Thông tin liên hệ:

+ Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng TP HCM

+ 263 Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP HCM

+ Điện thoại: (028) 39302790 - 08345 79 479

+ Email: dichvukythuat@smeq.com.vn hoặc dichvukythuat.skhcn@tphcm.gov.vn

+ Người liên hệ: chị Sang 0944 44 9805

 

TOPに戻る

Khách hàng