Mời tham gia các lớp huấn luyện nghiệp vụ về đo lường

31/05/2023 - 15:19

THÔNG BÁO

Mời tham gia các lớp huấn luyện nghiệp vụ về đo lường

Kính gửi: Lãnh đạo các doanh nghiệp

Ngày 21 tháng 02 năm 2022, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ra Quyết định số 520/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Thành phố nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thành phố Hồ Chí Minh (SMEQ), đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM tổ chức các khóa bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ về đo lường cho cán bộ tham gia hoạt động đo lường trong các doanh nghiệp.

1. Mục tiêu:

Huấn luyện nghiệp vụ về đo lường và hỗ trợ bồi dưỡng, tư vấn doanh nghiệp triển khai áp dụng Chương trình Đảm bảo đo lường theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Cung cấp các kiến thức và kỹ năng thực hành về đo lường, gia tăng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về đo lường, áp dụng vào thực tiễn tại doanh nghiệp, góp phần gia tăng chất lượng nguồn nhân lực.

2. Đối tượng:

Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân Việt Nam hoạt động sản xuất, kinh doanh trong ngành, lĩnh vực thuộc “Danh mục ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh trọng tâm cần tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 3807/QĐ-BKHCN ngày 18 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

3. Các lớp huấn luyện:

TT

Khóa huấn luyện

Thời lượng (ngày)

Ngày dự kiến (*)

Kinh phí (đồng/học viên/lớp)

1

Cơ sở đo lường học và quản lý thiết bị về đo lường (phổ biến)

2

27-28/06/2023

18-19/07/2023

800.000

2

Hướng dẫn phương pháp đánh giá lượng của hàng đóng gói sẵn (phổ biến)

2

21-22/06/2023

26-27/07/2023

17-18/08/2023

800.000

3

Hướng dẫn sử dụng, kiểm tra các dụng cụ đo độ dài.

5

17-21/07/2023

1.500.000

4

Hướng dẫn sử dụng, kiểm tra phương tiện đo khối lượng.

5

26-30/06/2023

07-11/08/2023

1.500.000

5

Hướng dẫn sử dụng, kiểm tra dụng cụ đo lường nhiệt độ.

5

03-07/07/2023

14-18/08/2023

1.500.000

6

Xây dựng và triển khai chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp

5

21-25/08/2023

1.500.000

Ghi chú: học phí đã được hỗ trợ một phần từ ngân sách. Đơn vị đăng ký từ 6 học viên/1 nội dung sẽ chỉ đóng 500.000 đồng/1 học viên/1 nội dung.

(*) Thời gian tổ chức các khóa huấn luyện nếu có thay đổi sẽ được SMEQ thông báo tối thiểu 03 ngày trước thời gian dự kiến.

Các học viên tham dự đầy đủ khóa học và đạt kết quả kiểm tra sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa huấn luyện tương ứng.

Kính mời quý doanh nghiệp, tổ chức,... cử nhân sự tham gia. Vui lòng đăng ký qua điện thoại trực tiếp hoặc gửi email để ban tổ chức sắp xếp lớp học.      

Thông tin liên hệ:

+ Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng TP HCM

+ 263 Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP HCM

+ Điện thoại:  (028) 3930 2790 08345 79 479

+Email: dichvukythuat@smeq.com.vn  hoặc dichvukythuat.skhcn@tphcm.gov.vn

+ Người liên hệ: chị Sang 0944 44 9805

TOPに戻る

Khách hàng