Muốn đảm bảo chất lượng sản phẩm hàng hóa phải đảm bảo về đo lường

21/03/2023 - 14:04

Nhu cầu của người tiêu dùng về chất lượng sản phẩm hàng hóa ngày càng được nâng cao, từ đó càng cho thấy vai trò quan trọng của hoạt động đo lường với sự phát triển của đời sống xã hội.

Ông Trần Qúy Giầu, Vụ trưởng Vụ Đo lường, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cho biết, muốn biết chất lượng của sản phẩm đều phải thông qua hoạt động đo, kiểm, thử. Hoạt động này đều phải thực hiện thông qua phương tiện đo, chuẩn đo lường, phương pháp đo và hệ thống đo,… Rõ ràng, muốn đảm bảo chất lượng, nâng cao chất lượng sản phẩm phải đảm bảo về đo lường....... ( xem tiếp...)

TOPに戻る

Khách hàng