Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu

21/03/2023 - 14:33

Ảnh minh họa

Xăng dầu là tên chung để chỉ các sản phẩm của quá trình lọc dầu mỏ, dùng làm nhiên liệu gồm: xăng động cơ, dầu diezel, dầu hỏa, dầu mazút, nhiên liệu máy bay; các sản phẩm khác dùng làm nhiên liệu động cơ, không bao gồm các loại khí hóa lỏng. Đây là loại hàng hóa quan trọng do là yếu tố đầu vào và chưa thể thay thế được của sản xuất, là năng lượng phục vụ dân sinh, quốc phòng và an ninh.

Do là hàng hóa quan trọng nên nhà nước đã đưa ra các chính sách, chiến lược và biện pháp quản lý sản xuất, kinh doanh loại mặt hàng này.

Thực hiện trách nhiệm được giao tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, ngày 25/8/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu. Theo báo cáo đánh giá của các địa phương, doanh nghiệp thì quy định về đo lường cơ bản đáp ứng yêu cầu quản lý đo trong giai đoạn từ năm 2015 đến nay. ...... xem tiếp....

TOPに戻る

Khách hàng