Người dân và Doanh nghiệp là Trung tâm của chuyển đổi số Ngành Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

21/03/2023 - 14:42

TS Hà Minh Hiệp – Phó Tổng cục trưởng Phụ trách Tổng cục TCĐLCL, Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số chủ trì cuộc họp

Hiện nay, hoạt động chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, rộng khắp và đang là xu thế toàn cầu, chuyển đổi số là quá trình chuyển đổi từ quy trình, hệ thống quản lý từ thế giới thực sang thế giới số, bằng cách áp dụng các công nghệ mới như điện toán đám mây, dữ liệu lớn, Internet vạn vật, …

Từ đó, thay đổi phương thức điều hành, lãnh đạo, quy trình làm việc, tổ chức sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng…Tốc độ chuyển đổi số tại các khu vực và quốc gia là khác nhau, tùy thuộc vào mức độ phát triển công nghệ và tốc độ chuyển đổi mô hình doanh nghiệp... xem tiếp.......

TOPに戻る

Khách hàng