Thông báo: Công nhận kết quả trúng tuyển Kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022

20/10/2022 - 09:49

Căn cứ kế hoạch số 622/KH-TT ngày 01/08/2022 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuĐo lường Chất lượng TP.HCM về tuyển dụng viên chức năm 2022. Trung tâm xin thông báo kết quả tuyển dụng như sau : ( xem tập tin đính kèm bên dưới...)

Tham khảo:

TOPに戻る

Khách hàng