Triển khai kế hoạch “tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp thành phố nâng cao năng lực cạnh tranh hội nhập quốc tế năm 2022”

16/06/2022 - 16:08

Thực hiện Quyết định số 520/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế hoạch “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Thành phố nâng cao năng lực cạnh tranh hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” theo Quyết định số 996 /QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Đề án 996), gồm bốn nội dung chính như sau:

1/ Phát triển hạ tầng đo lường Thành phố.

2/ Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đo lường.

3/ Hỗ trợ doanh nghiệp đảm bảo chất lượng sản phẩm hàng hóa.

4/ Truyền thông về hoạt động đo lường.

Thông qua bốn nội dung chính nêu trên, Ủy ban Nhân dân Thành phố muốn nhấn mạnh vai trò của Đo lường trong kinh doanh, sản xuất cũng như trong đời sống của người dân; Đồng thời quán triệt về quyền và nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức khi tham gia vào các hoạt động kinh doanh, hoạt động xã hội.

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thành phố Hồ Chí Minh (Trung tâm)  là đơn vị phối hợp triển khai thực hiện các nội dung nêu trên. Trong năm 2022, Trung tâm sẽ phổ biến và vận động các cá nhân, tổ chức tham gia chương trình để nắm bắt được các quy định, kiến thức mới về Đo lường, giúp nâng cao vị thế của chính mình trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Để biết thông tin chi tiết hơn về chương trình vui lòng liên hệ:

Trung tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 263 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 34579479 hoặc 0977 288 910 gặp chị Thanh

Email:  dichvukythuat.skhcn@tphcm.gov.vn; hoặc dichvukythuat@smeq.com.vn

 

Tham khảo:

TOPに戻る

Khách hàng