Xây dựng, triển khai chương trình đảm bảo đo lường tại tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm

06/09/2022 - 15:07

Xây dựng, triển khai chương trình đảm bảo đo lường tại tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm với mục tiêu tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường, thử nghiệm tại tổ chức, doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp đảm bảo chất lượng SPHH và khả năng cạnh tranh và hội nhập.

Chia sẻ về việc xây dựng, triển khai chương trình đảm bảo đo lường (ĐBĐL) tại tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm tại Hội thảo khoa học “Đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp” vừa diễn ra mới đây, ông Trần Khắc Điền – chuyên gia Tổ tư vấn Đề án 996 cho hay, đảm bảo đo lường (điều 3, khoản 1, Quyết định 510/QĐ-BKHCN ngày 17/03/2021) là tập hợp các nhiệm vụ, giải pháp và nguồn lực để thực hiện tăng cường, đổi mới kiểm soát về đo lường đối với phương tiện đo, chuẩn đo lường, thiết bị thử nghiệm, kiểm tra; phương pháp đo, thử nghiệm, kiểm tra; lượng của hàng đóng gói sẵn; nhằm bảo đảm chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp..... tham khảo ......

(sưu tầm )

TOPに戻る

Khách hàng