Bộ khoa học và công nghệ ban hành quy định mới về kiểm tra chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường

12/03/2024 - 15:15

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 01/2024/TT-BKHCN quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường, thay thế Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá lưu thông trên thị trường và Thông tư số 12/2017/TT-BKHCN ngày 28/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá lưu thông trên thị trường.

Thông tư số 01/2024/TT-BKHCN quy định về nội dung, trình tự và tổ chức thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường. Đối tượng kiểm tra là hàng hóa lưu thông trên thị trường Việt Nam; Hàng hóa trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh không thuộc đối tượng kiểm tra quy định tại Thông tư này.

Về nội dung, thông tư quy định cụ thể nội dung kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa. Trong đó, kiểm tra thông tin hàng hóa gồm: Kiểm tra nhãn hàng hóa và tài liệu kèm theo mà quy định buộc phải có; kiểm tra tiêu chuẩn công bố áp dụng, dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy theo quy định; kiểm tra mã số, mã vạch, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa theo quy định.

Bên cạnh đó, kiểm tra chất lượng hàng hóa, kiểm tra sự phù hợp của hàng hóa so với quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn công bố áp dụng, nhãn hàng hóa và tài liệu kèm theo; kiểm tra các nội dung khác liên quan đến chất lượng hàng hoá.

Đặc biệt, trong quá trình kiểm tra, trường hợp hàng hóa có dấu hiệu không bảo đảm chất lượng thì Trưởng đoàn kiểm tra quyết định lấy mẫu theo quy định. Còn đối với hàng hóa kinh doanh trong hoạt động thương mại điện tử, ngoài kiểm tra theo quy định tại các khoản 1 và 2 Điều này, Đoàn kiểm tra tiến hành so sánh tính thống nhất của các thông tin trên các trang thông tin điện tử với thực tế của hàng hóa được kiểm tra.

Về phía người bán hàng cần có trách nhiệm thực hiện theo quy định tại Điều 16 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Trường hợp người bán hàng có thực hiện hoạt động thương mại điện tử thì phải tuân thủ các quy định tại Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thương mại điện tử; Nghị định số 85/2021/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thương mại điện tử; Người bán hàng có trách nhiệm thực hiện lưu mẫu, xử lý mẫu theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Thông tư này. Thông tư có hiệu lực thi hành từ 03/3/2024.

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng TP. Hồ Chí Minh (SMEQ) có chức năng cung cấp các dịch vụ kỹ thuật thuộc lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, năng suất, chất lượng và an toàn bức xạ, hạt nhân nhằm hỗ trợ công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, đồng thời đáp ứng nhu cầu của các tổ chức, cá nhân trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Các dịch vụ chính của SMEQ bao gồm:

- Thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

- Kiểm định, kiểm xạ các thiết bị bức xạ trong y tế và công nghiệp;

- Kiểm định, hiệu chuẩn các phương tiện đo, chuẩn đo lường;

- Chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật;

- Cung cấp các giải pháp quản trị năng suất chất lượng.

Bên cạnh đó, SMEQ còn cung cấp các dịch vụ khoa học và công nghệ khác theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân.

Quý doanh nghiệp, tổ chức cần tư vấn thêm thông tin xin liên hệ Trung tâm tại địa chỉ: 263 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Q3, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 34579479  Email: tt_tdc.skhcn@tphcm.gov.vn hoặc trungtam@smeq.com.vn hoặc gặp anh Trọng, Trưởng Phòng Thử nghiệm - SĐT: 0933222914.

TOPに戻る

Khách hàng