TP.HCM hướng dẫn phương pháp đánh giá và kiểm tra khối lượng hàng hóa cho cán bộ làm công tác đo lường

08/08/2023 - 14:39

 Bà Nguyễn Thị Mỹ Hồng - Phó Giám đốc SMEQ

Từ ngày 01-04/8/2023, SMEQ đã tổ chức khóa đào tạo dành cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các Sở, ngành, Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, TP.Thủ Đức và cán bộ thuộc Ban Quản lý các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại cũng như viên chức, người lao động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn Thành phố có hoạt động liên quan đến công tác đo lường nhằm bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ về đo lường theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ. Đây là một nội dung nằm trong các nhiệm vụ được Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM giao Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và SMEQ triển khai thực hiện.

Phát biểu khai mạc khóa đào tạo, bà Nguyễn Thị Mỹ Hồng - Phó Giám đốc SMEQ  cho biết, thực hiện Quyết định 520/QĐ-UBND, ngày 21/02/2022 của Uỷ ban nhân dân TP.HCM về "Kế hoạch tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Thành phố nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế, giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến  năm 2030" và Kế hoạch 852/KH-SKHCN ngày 16/03/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM về "Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Thành phố nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế năm 2023".

“Theo Quyết định của Thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM cũng đã giao cho Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và SMEQ triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính gồm: phát triển hạ tầng đo lường của Thành phố; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đo lường; hỗ trợ doanh nghiệp đảm bảo chất lượng sản phẩm hàng hóa; truyền thông về hoạt động đo lường. Trong đó, các nội dung tổ chức bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ về đo lường cho cán bộ tham gia hoạt động đo lường và doanh nghiệp; huấn luyện và tư vấn doanh nghiệp triển khai áp dụng chương trình đảm bảo đo lường theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ; truyền thông về vai trò của đo lường trong đời sống xã hội và trong công nghiệp cũng như nội dung chương trình đảm bảo đo lường; tổ chức các sự kiện, hội nghị, hội thảo, diễn đàn về đo lường và vai trò của đo lường trong doanh nghiệp… là một trong những mục tiêu quan trọng nhất”, bà Nguyễn Thị Mỹ Hồng chia sẻ.

Đây là khóa đào tạo gồm 2 chuyên đề  “Hướng dẫn phương pháp đánh giá lượng của hàng đóng gói sẵn” và “Hướng dẫn kiểm tra phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ theo Thông tư 09/2017/TT-BKHCN”. Do Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng TP.HCM (SMEQ, trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM) tổ chức.

Khóa đào tạo đã thu hút được hơn 200 lượt cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các Sở, ngành, Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, TP.Thủ Đức và cán bộ thuộc Ban Quản lý các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại cũng như viên chức, người lao động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn Thành phố có hoạt động liên quan đến công tác đo lường cùng tham dự.

TOPに戻る

Khách hàng