Gia tăng giá trị chuỗi cung ứng quang điện tại Việt Nam

10/04/2024 - 08:37

Trong khuôn khổ dự án ODA của Chính phủ Đức dành cho Việt Nam về “Thúc đẩy các dịch vụ bảo đảm chất lượng vì năng lượng bền vững”, đoàn chuyên gia Viện Đo lường Đức (PTB) và điều phối viên Dự án đã có chuyến công tác tới thăm và làm việc với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (từ ngày 5 – 12/4/2024) tại Hà Nội.

Với một nền kinh tế đang phát triển vượt bậc, các nhu cầu về điện tại Việt Nam hiện nay chủ yếu được cung cấp bởi thủy điện, than và khí tự nhiên. Ngược lại, năng lượng mặt trời và năng lượng gió mới chỉ nhận được sự quan tâm trong thời gian gần đây nhưng theo Nghị quyết số 55-NQ/TW sẽ được tăng cường đầu tư đáng kể cho đến năm 2030.

Trong khuôn khổ dự án ODA của Chính phủ Đức dành cho Việt Nam về “Thúc đẩy các dịch vụ bảo đảm chất lượng vì năng lượng bền vững”, đoàn chuyên gia Viện Đo lường Đức (PTB) và điều phối viên Dự án đã có chuyến công tác tới thăm và làm việc với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Tổng cục từ ngày 5 – 12/4/2024 tại Hà Nội.... ( xem tiếp )....

TOPに戻る

Khách hàng