Chào mừng ngày Tiêu Chuẩn Thế Giới 14-10-2023

04/10/2022 - 08:40

Ngày Tiêu chuẩn Thế giới đã đến gần! Năm 2021, chúng ta đã bắt đầu một chiến dịch kéo dài nhiều năm với chủ đề tiêu chuẩn hỗ trợ đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG) với khẩu hiệu “Tầm nhìn chung vì một thế giới tốt đẹp hơn”. 

Tầm nhìn chung vì một thế giới tốt đẹp hơn

Ngày Tiêu chuẩn Thế giới đã đến gần! Năm 2021, chúng ta đã bắt đầu một chiến dịch kéo dài nhiều năm với chủ đề tiêu chuẩn hỗ trợ đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG) với khẩu hiệu “Tầm nhìn chung vì một thế giới tốt đẹp hơn”. Chúng tôi rất vui được tiếp tục chiến dịch này nhằm củng cố tầm quan trọng cốt yếu của tiêu chuẩn cho phép những thay đổi bền vững mà thế giới của chúng ta cần nhất.

Chủ đề năm 2022 là về " hành động và thúc đẩy thay đổi ", đặc biệt là trong bối cảnh hành động về môi trường và khí hậu. Chúng ta đang thách thức thế giới hình dung một tương lai tốt đẹp hơn được truyền cảm hứng từ các SDG, đồng thời định vị các tiêu chuẩn là công cụ giúp chúng ta đạt được điều đó. Mục tiêu là đến năm 2030, các tiêu chuẩn được coi là cần thiết để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững. Hãy xây dựng dựa trên những nền tảng vững chắc đã có vào năm ngoái và thúc đẩy việc biến tầm nhìn chung của chúng ta thành hiện thực.

Chủ đề năm 2023 là " Cùng nhau, chúng ta có thể tạo ra một thế giới nơi hạnh phúc và sức khỏe tốt được bảo vệ cho hôm nay và cho các thế hệ mai sau ". Chúng tôi hình dung một thế giới tốt đẹp hơn, công bằng hơn và bền vững hơn, ưu tiên hạnh phúc và sức khỏe của tất cả mọi người.

Phù hợp với các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG) vì hòa bình, thịnh vượng và phúc lợi của cả con người và hành tinh, mỗi SDG đưa ra lời kêu gọi hành động khẩn cấp và để đạt được chúng đòi hỏi nỗ lực tập thể của chúng ta. Tiêu chuẩn Quốc tế đưa ra các giải pháp thiết thực mà tất cả chúng ta đều có thể ủng hộ. Bằng cách sử dụng các tiêu chuẩn quốc tế, bạn trở thành một phần của giải pháp. SDG 3 tập trung vào việc đảm bảo cuộc sống khỏe mạnh và nâng cao phúc lợi cho tất cả mọi người; điều này đóng một vai trò quan trọng trong tầm nhìn chung của chúng tôi. Với tư cách là những nhà phát triển tiêu chuẩn quốc tế hàng đầu, IEC, ISO và ITU kêu gọi cộng đồng toàn cầu đoàn kết trong nỗ lực này.

Tại sao lại "hành động"?

Nhiều chủ đề trò chuyện ngày nay xoay quanh SDG tập trung vào việc đo lường tiến độ, xác định thách thức và đặt mục tiêu. Hãy thêm một góc mới vào cuộc trò chuyện bằng các tiêu chuẩn định vị như một phương tiện để hành động và đẩy nhanh sự thay đổi.

Thông tin giới thiệu về ba tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế tham khảo tại đây.

Thông điệp, bộ công cụ truyền thông, hình ảnh… có thể tải tại: worldstandardsday.org

Nguồn: Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

TOPに戻る

Khách hàng