Đề cao vai trò quan trọng của đo lường với hệ thống lương thực - thực phẩm

22/05/2023 - 14:47

Bà Võ Đình Liên Ngọc phát biểu khai mạc Hội thảo

Ngày 19/5/2023, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM) tổ chức Hội thảo “Đo lường hỗ trợ hệ thống lương thực thực phẩm”. Đây là sự kiện thuộc chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5), chào mừng Ngày Đo lường Thế giới (20/5) năm 2023.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, bà Võ Đình Liên Ngọc (Phó Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) cho biết Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, phổ biến cách thức triển khai hiệu quả chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, chế biến lương thực thực phẩm trên địa bàn Thành phố theo Đề án 996 của Chính phủ. Hội thảo cũng là diễn đàn để các bên trao đổi, đóng góp ý kiến nhằm góp phần định hướng cho hoạt động đo lường hỗ trợ hệ thống lương thực - thực phẩm trên địa bàn Thành phố trong thời gian tới..... ( xem tiếp)

TOPに戻る

Khách hàng