Hoạt động TCĐLCL sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đóng góp có hiệu quả cho nền kinh tế

21/03/2023 - 15:19

Ông Lê Xuân Định – Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Ngày 6/1, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tham dự có ông Lê Xuân Định – Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; ông Hà Minh Hiệp – Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TCĐLCL; ông Nguyễn Hoàng Linh – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL, cùng đại diện các đơn vị thuộc Tổng cục.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Xuân Định – Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, Tổng cục TCĐLCL đã có những nỗ lực rất lớn và rõ nét trong năm qua, qua đó thể hiện tinh thần làm việc rất gắn bó và tích cực đối với các nhiệm vụ được giao. Để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của Đảng, Nhà nước trong thời gian tới, để lĩnh vực TCĐLCL ngày càng đóng góp to lớn hơn vào sự phát triển của KH&CN nói riêng, của sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của cả nước nói chung, Thứ trưởng Lê Xuân Định đưa ra 05 định hướng lớn như sau: Một là đánh giá, rà soát và hoàn thiện thể chế, hành lang pháp lý về chất lượng sản phẩm hàng hóa, tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, sửa đổi Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các văn bản có liên quan phù hợp với các cam kết tại Hiệp định CPTPP, các Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới, tận dụng các cơ hội của cuộc cách mạng 4.0, quá trình chuyển đổi số, thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ sản phẩm, hàng hóa Việt Nam có chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia và vượt qua các hàng rào kỹ thuật trong thương mại.....xem tiếp....

TOPに戻る

Khách hàng