Kỷ niệm ngày đo lường thế giới 2022: đo lường trong kỷ nguyên số

23/05/2022 - 08:38

Ngày 20/5/1875 thoả thuận cấp quốc tế đầu tiên về đo lường đã ra đời đó là Công ước Mét với 17 nước tham gia ký kết tại Paris - Cộng hoà Pháp. Đây cũng là bước đầu tiên tiến tới hệ đơn vị đo lường đồng bộ trên toàn thế giới và nay là hệ đơn vị đo lường quốc tế SI. Với ý nghĩa đó và ghi nhớ lại mốc lịch sử quan trọng đầu tiên này, toàn thế giới đã lấy ngày 20/5 hằng năm là Ngày Đo lường thế giới........ xem tiếp....

TOPに戻る

Khách hàng