Một trong những đơn vị đầu tiên được chỉ định thực hiện kiểm định huyết áp kế điện tử tại TP.HCM

20/09/2022 - 08:09

Ngày 31 tháng 8 năm 2022,  Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 1413/QĐ-TĐC về việc chỉ định Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Tp.HCM – SMEQ thực hiện hoạt động kiểm định thiết bị Huyết áp kế điện tử.

Kiểm định/ hiệu chuẩn Trang thiết bị y tế là hoạt động bắt buộc đối với bất kỳ Bệnh viện, Tổ chức y tế trên khắp cả nước. Kiểm định/ hiệu chuẩn Trang thiết bị y tế nhằm đảm bảo thiết bị luôn trong tình trạng chất lượng tốt nhất phục vụ hiệu quả công tác thăm,  khám chữa bệnh cho sức khỏe người dân.

Huyết áp kế (huyết áp kế lò xo, huyết áp kế thuỷ ngân, huyết áp kế điện tử..), là một trong những thiết bị y tế được quy định tại  khoản 2 điều 1 mục “Điều 4. Danh mục phương tiện đo, biện pháp kiểm soát về đo lường và chu kỳ kiểm định phương tiện đo”, trong  thông tư 07/2019/TT-BKHCN ngày 26/07/2019 sửa đổi thông tư 23/2013/TT-BKHCN quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 do Bộ trưởng Bộ Khoa Học và Công Nghệ ban hành và quy định phải được Kiểm định với chu kỳ kiểm định là 12 tháng.

Hiện nay trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm SMEQ là đơn vị duy nhất được Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định thực hiện việc kiểm định huyết áp kế ( huyết áp kế lò xo, huyết áp kế thuỷ ngân, huyết áp kế điện tử...).

Phòng Dịch vụ Kỹ thuật

Tham khảo:

TOPに戻る

Khách hàng