Triển khai hoạt động so sánh liên phòng trong đo lường: Yêu cầu cấp bách

22/03/2022 - 09:06

So sánh liên phòng là hoạt động không thể thiếu trong việc duy trì hệ thống quản lý theo ISO/IEC 17025 và hoạt động quản lý nhà nước về đo lường. So sánh liên phòng và thử nghiệm thành thạo là công việc hết sức quan trọng trong hoạt động đo lường, thử nghiệm, nó diễn ra dưới các cấp độ khác nhau phục vụ từng mục đích cụ thể.

Trên cấp độ toàn cầu, các quốc gia muốn tham gia thỏa thuận thừa nhận toàn cầu về đo lường, thử nghiệm thì bắt buộc phép đo xin thừa nhận phải được tham gia so sánh vòng hoặc phép thử nghiệm thành thạo do các tổ chức đo lường thế giới tổ chức hoặc ít ra phải được tổ chức đo lường khu vực tổ chức và tổ chức đo lường thế giới thừa nhận. Kết quả của việc tham gia trên là cơ sở để đánh giá khả năng của phòng thử nghiệm trong quá trình xem xét cùng các tiêu chí khác trong quá trình tổ chức đánh giá để thừa nhận nếu kết quả đạt yêu cầu. Tham khảo tại...

TOPに戻る

Khách hàng