Trung tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng TP. Hồ Chí Minh Góp Phần Bảo Vệ Quyền Lợi & Lợi Ích Hợp Pháp Của Người Tiêu Dùng

31/05/2021 - 10:05

Những năm qua, hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng trên địa bàn thành phố đã đóng góp tích cực đối với nền kinh tế, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, chống gian lận thương mại, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Tp. Hồ Chí Minh (Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Chi cục) đã luôn thực hiện có hiệu quả các hoạt động dịch vụ về đo lường, trong đó có hoạt động kiểm định đối chứng.

picture

Trung tâm luôn được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Chi cục trong mọi hoạt động. Do đó, Trung tâm đã ngày càng nâng cao năng lực đồng thời hỗ trợ tốt cho công tác quản lý nhà nước và cung cấp được nhiều dịch vụ công cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn Thành phố.

Hệ thống Chuẩn đo lường của Trung tâm được trang bị tương đối hoàn chỉnh, đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đánh giá và công nhận khả năng kiểm định ở các lĩnh vực sau: Khối lượng; Dung tích; Hóa lý; Áp suất; Điện; Nhiệt; Quang - Tần số - Độ dài; Phòng Đo lường được đánh giá và công nhận phù hợp HTQL theo tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17025:2017…Hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu về đảm bảo đo lường trong thương mại, giao nhận hàng hóa, trong quản lý thị trường và xuất nhập khẩu.

picture

Hình 2: Hiệu chuẩn PTĐ Nhiệt

picture

Hình 4: Hiệu chuẩn PTĐ điện

Việc kiểm định phương tiện đo là một dạng kỹ thuật đặc thù đòi hỏi người kiểm định viên am hiểu về thiết bị đo và nắm chắc quy trình kiểm định. Với sự nỗ lực không ngừng, các kiểm định viên của Trung tâm đã thực hiện hiện đúng quy trình kiểm định đối chứng. Ông Vương Thanh Tùng, Kiểm Định Viên cảu Trung tâm chia sẻ: “Là một kiểm định viên, tôi luôn nhiệt tình phục vụ khách hàng với chất lượng dịch vụ tốt nhất đảm bảo công bằng trong các phép đo tạo niềm tin mối quan hệ tôn trọng gần gũi với người dân và các đơn vị tổ chức đến làm việc với đơn vị. Thực hiện nhiệm vụ với trách nhiệm; kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm tuân thủ qui trình kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm đã công bố áp dụng và không chịu tác động làm thay đổi kết quả kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm đã thực hiện, gắn trách nhiệm kiểm định viên vào phương tiện đo do mình kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm đảm bảo độ chính xác đo lường”

picture

Hình 4: Hiệu chuẩn PTĐ dung tích

Có thể nói, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Tp. Hồ Chí Minh là một trong số những đơn vị sự nghiêp công lập đã và đang ngày càng khẳng định được vai trò, vị thế trong việc cung cấp dịch vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trên địa bàn Thành phố và các tỉnh lân cận, góp phần bảo đảm sự công bằng xã hội, đồng thời nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, doanh nghiệp và hiệu lực của hoạt động quản lý nhà nước.

TOPに戻る

Khách hàng