Đo lường nhiệt

 

Thực hiện kiểm định và hiệu chuẩn các chuẩn đo lường và phương tiện đo nhiệt như:

STT

Tên phương tiện đo, chuẩn đo lường

Cấp/độ

chính xác

Tên hoạt động

1

Nhiệt kế thủy tinh – chất lỏng

>0,01 °C

Kiểm định, hiệu chuẩn

2

Nhiệt kế chỉ thị hiện số và tương tự

± 0,01 oC;
± 0,1 oC

Hiệu chuẩn

3

Nhiệt kế y học thủy tinh – thủy ngân có cơ cấu cực đại

+  0,1 oC
-0,15 oC

Kiểm định

5

Nhiệt ẩm kế không khí

Nhiệt độ: ± 0,1 oC;
độ ẩm: ± 1 %RH

Hiệu chuẩn

6

Nhiệt kế y học điện tử tiếp xúc có cơ cấu cực đại

Đến 0,1 oC

Kiểm định, hiệu chuẩn

7

Thiết bị chuyển đổi nhiệt độ

Đến 0,1 oC

Hiệu chuẩn

8

Tủ nhiệt (tủ đông, tủ lạnh, tủ BOD, tủ ấm, tủ sấy, lò nung, tủ phá mẫu)

Giá trị độ chia: >0,02 °C

Hiệu chuẩn

9

Bể điều nhiệt, lò nhiệt

Giá trị độ chia:> 0,02 °C

Hiệu chuẩn

10

Nồi hấp

Nhiệt đô: > 0,1 oC

Áp suất: đến 1,5

Hiệu chuẩn

11

Nhiệt kế bức xạ công nghiệp

Giá trị độ chia: ≥ 0,1 oC

Hiệu chuẩn

12

Nhiệt kế y học bức xạ hồng ngoại đo nhiệt độ tai cơ thể người

Giá trị độ chia: ≥ 0,1 oC

Kiểm định

13

Nhiệt kế y học bức xạ

Giá trị độ chia: ≥ 0,1 °C

Hiệu chuẩn

 

TOPに戻る

Khách hàng